Xếp hạng nạp 24h

Trang chủSự kiện

Mutizens thân mến!

24h mỗi ngày sẽ thống kê hạng dựa vào mức nạp và hệ thống sẽ trao quà cho người chơi theo mức nạp.

 Thời gian: Vĩnh viễn

 Đối tượng: Mutizens của MUVN

 Nội dung:  7 Ngày từ khi mở máy chủ mới, 24h mỗi ngày sẽ thống kê hạng dựa vào mức nạp và tặng số lượng Kim Cương Khóa qua thư.

 Phần thưởng:

Hạng KC Khóa Trả Lại Khi Nạp
1 20%
2 15%
3 10%
4 9%
5 8%
6 7%
7 6%
8 5%
9 4%
10 3%

 

Chúc các Mutizens chơi MUVN vui vẻ!

MUVN kính bút.