Xếp hạng lực chiến

Trang chủSự kiện

Mutizens thân mến!

Trong 7 ngày đầu mở server, mỗi ngày sẽ có thống kê xếp hạng chiến lực và vinh danh những Mutizens đứng đầu.

 Thời gian: 7 ngày kể từ khi ra server.

 Đối tượng: Mutizens của MUVN

 Nội dung: 7 Ngày từ khi mở máy chủ mới, 24h mỗi ngày sẽ thống kê hạng dựa vào chiến lực và phát thưởng qua thư.

 Phần thưởng:

 

Hạng Phần Thưởng VN Số Lượng Công dung
1 Bụi Phép 100000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 11 Tinh Luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 10 Cường hóa trang bị
Lông Vũ 11 Bồi Dưỡng Cánh
2 Bụi Phép 90000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 10 Tinh Luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 9 Cường hóa trang bị
Lông Vũ 10 Bồi Dưỡng Cánh
3 Bụi Phép 80000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 9 Tinh Luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 8 Cường hóa trang bị
Lông Vũ 9 Bồi Dưỡng Cánh
4 Bụi Phép 70000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 8 Tinh Luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 7 Cường hóa trang bị
Lông Vũ 8 Bồi Dưỡng Cánh
5 Bụi Phép 60000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 7 Tinh Luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 6 Cường hóa trang bị
Lông Vũ 7 Bồi Dưỡng Cánh
6 Bụi Phép 50000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 6 Tinh Luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 5 Cường hóa trang bị
Lông Vũ 6 Bồi Dưỡng Cánh
7 Bụi Phép 40000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 5 Tinh Luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 4 Cường hóa trang bị
Lông Vũ 5 Bồi Dưỡng Cánh
8 Bụi Phép 30000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 4 Tinh Luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 3 Cường hóa trang bị
Lông Vũ 4 Bồi Dưỡng Cánh
9 Bụi Phép 20000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 3 Tinh Luyện trang bị
Ngọc Tâm Linh 2 Cường hóa trang bị
Lông Vũ 3 Bồi Dưỡng Cánh
10 Bụi Phép 10000 Tiệm bụi phép
Ngọc Sinh Mệnh 2 Tinh Luyện trang bị
Lông Vũ 2 Bồi Dưỡng Cánh

 Chúc các Mutizens chơi MUVN vui vẻ!

MUVN kính bút.