Xếp Hạng Cấp

Trang chủSự kiện

Mutizens thân mến!

Trong 7 ngày đầu mở server, mỗi ngày sẽ có thống kê xếp hạng cấp độ và vinh danh những Mutizens đứng đầu.

 Thời gian: 7 ngày kể từ khi ra server.

 Đối tượng: Mutizens của MUVN

 Nội dung: 7 Ngày từ khi mở máy chủ mới, 24h mỗi ngày sẽ thống kê hạng dựa vào cấp độ và phát thưởng qua thư

 Phần thưởng:

Điều Kiện Cấp Độ Phần Thưởng VN Số Lượng Số Người Được Nhận
170 Kim Cương Khóa 1500 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 15
Bụi Phép 150000
Lông Vũ 75
165 Kim Cương Khóa 1200 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 12
Bụi Phép 120000
Lông Vũ 60
160 Kim Cương Khóa 1000 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 10
Bụi Phép 100000
Lông Vũ 50
155 Kim Cương Khóa 800 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 8
Bụi Phép 80000
Lông Vũ 40
150 Kim Cương Khóa 700 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 7
Bụi Phép 70000
Lông Vũ 35
140 Kim Cương Khóa 600 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 6
Bụi Phép 60000
Lông Vũ 30
130 Kim Cương Khóa 500 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 5
Bụi Phép 50000
Lông Vũ 25
120 Kim Cương Khóa 400 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 4
Bụi Phép 40000
Lông Vũ 20
110 Kim Cương Khóa 300 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 3
Bụi Phép 30000
Lông Vũ 15
100 Kim Cương Khóa 200 Không Giới Hạn
Ngọc Ước Nguyện 2
Bụi Phép 20000

 Chúc các bạn chơi game vui vẻ!