Tin Khác

Hướng dẫn gia cường items

14/04/2008

I/ Khái niệm về gia cường items
- Cũng như cách bn tăng cấp độ cho item ca mình bng Ngc Ước Nguyn, bạn có th s dng phương pháp gia cường này khi Hòn Đá Tạo Hóa.
- Khi gia c
ường thành công item của bạn sẽ có thêm 1 số tính năng mới ngẫu nhiên
- Để tăng cấp độ cho tính năng mới gia cường bạn có thể dùng Đá Tinh Luyện cấp thấp hoặc cao. (Tỉ lệ thành công khi sử dụng Đá Tinh Luyện Cấp thấp là 2%30% khi sử dụng loại Đá Tinh Luyện Cấp Cao)
- Cấp độ của tính năng gia cường tỉ lệ thuận với cấp độ của item.
- Item thông thường hoặc hoàn hảo đều có thể gia cường
- Tỉ lệ thành công khi sử dụng Hòn Đá Tạo Hóa là 5%.
- Trong trường hợp bạn không ưng ý với tính năng mới đã được gia cường, bạn có thể Phục hồi item về trạng thái ban đầu và tiếp tục quá trình gia cường tính năng mới.

II/ Lưu ý:

-  Item đã được gia cường sẽ không thể giao dịch, mua bán (NPC, cửa hàng cá nhân), hoặc quăng ra.

-  Nếu sử dụng chức năng Phục hồi thì tất cả các tính năng gia cường đã có sẽ biến mất và nó trở về trạng thái bình thường

 


III. Những tính năng gia cường:

  Tính năng dành cho Vũ khí

Loại

Chi Tiết

Tăng sức sát thương, pháp thuật tối thiểu

Tăng sức sát thương tối thiểu của vũ khí.

Tăng sức sát thương, pháp thuật tối đa

Tăng sức sát thương đối đa của vũ khí.

Giảm sức mạnh yêu cầu

Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Sức Mạnh.

Giảm nhanh nhẹn yêu cầu

Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Nhanh Nhẹn

Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu)

Tăng sức sát thương tối đa và tối thiểu.

Tăng sức sát thương chí mạng

Tăng sức sát thương chí mạng.

Tăng lực đánh tuyệt chiêu

Tăng sức sát thương của tuyệt chiêu cho nhân vật.

Tăng lực đánh tuyệt đối

Tăng tỉ lệ tấn công chính xác cho nhân vật khi PVP.

Tăng tỷ lệ giảm SD

Chỉ số sát thương được hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ được đánh thẳng vào máu, ứng với chỉ số đã định sẵn.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ giảm sức hấp thụ được tăng lên 5% thì chỉ số hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ giảm từ 90% xuống 85% và lượng máu bị mất của đối phương sẽ tăng từ 10% lên 15%.

Tăng khả năng loại bỏ SD

Bỏ qua sức hấp thụ vào SD của đối phương và đánh thẳng vào máu

Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh Luyện.

[Bảng 1-1] Những tính năng có thể được gia cường vào Vũ khí

 

Tính năng dành cho Vũ khí phòng thủ

Loại

Chi tiết

Tăng sức phòng thủ

Tăng sức phòng thủ

Tăng AG

Tăng chỉ số nội lực tối đa

Tăng HP

Tăng chỉ số máu tối đa

Tăng lượng phục hồi HP

Tăng tỉ lệ tự hồi phục máu

Tăng lượng phục hồi Mana

Tăng tỉ lệ tự hồi phục mana

Tăng khả năng tránh đòn (PVP)

Tăng tỉ lệ phòng thủ chính xác cho nhân vật khi PVP

Tăng mức giảm sát thương

Tăng tỉ lệ giảm sức sát thương chí mạng của đối thủ

Tăng tỷ lệ SD

Tăng tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên, ứng với chỉ số đã định sẵn, khi PvP.

Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh luyện.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ tăng lên 5%, tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên sẽ tăng từ 90% lên 95% và lượng máu bị đánh trúng sẽ giảm từ 10% xuống 5%.

[Bảng 1-2] Những tính năng có thể được gia cường vào Item phòng thủ

 

 ---------------------------------

 

IV/ Hướng dẫn Tinh Luyện 

A). Cách Tạo Hòn Đá của Tạo Hóa (Để gia cường ITEM)

- Bạn cần phải thu thập Đá Nguyên Thủy trong vương quốc ngầm Kanturu.

- Sau đó đến Vùng đất Kanturu_Remain ở tọa độ 140-188 để bước vào Tháp Tinh Luyện. (Cần phải chiến thắng được Nightmare) 

- Tìm gặp NPC Elpis (78 - 174) chuyên tinh chế Đá Nguyên Thủy

 

 

- Chọn chức năng Tinh luyện Đá Nguyên Thủy  

- Đặt 1 viên Đá Nguyên Thủy vào máy tinh chế, sau đó chọn Tinh chế. Nếu thành công bạn sẽ nhận được Hòn Đá của Tạo Hóa 
- Tỉ lệ thành công là: 50%

 

B). Cách Tạo Đá Tinh Luyện: (Nâng cấp độ tính năng gia cường)

- Để tạo được Đá Tinh Luyện bạn cần phải có Item thường hoặc hoàn hảo.
- Người chơi gặp NPC Osbourne chuyên chế tạo các loại Đá Tinh Luyện ở Aida tọa độ 80-12.

- Đá Tinh Luyện có 2 dạng là Đá Tinh Luyện Cấp Thấp và Đá Tinh Luyện Cấp Cao.

D). Phục hồi:

1. Mục đích

- Vì item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu

- Ngoài ra, khi người chơi không hài lòng với tính năng gia cường, họ có thể phục hồi để gia cường tính năng khác mà mình mong muốn.

 

2. Hướng dẫn:

- Người chơi gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida tọa độ 86-12.

 

 

- Khi quá trình Phục hồi thành công, tính năng gia cường sẽ biến mất và dòng chữ “không thể giao dịch” cũng sẽ mất theo đó.

- Tỉ lệ thành công của quá trình Phục hồi là 100%. 

3. Lưu ý: 

- Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám. 

- Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.

 

 

E). Gia cường Items 380


 
1. Định nghĩa:

- Ngoài các tính năng gia cường đã nêu trên còn có những loại tính năng gia cường đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.

 

2. Phương thức thực hiện:

-  Chuẩn bị: Item 380 cần gia cường, 1 Đá Tạo Hóa, 1 Đá Hộ Mệnh, 10 triệu Zen

-  Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria tọa độ 180-100

-  Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Items

-  Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

-  Nếu thành công item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím) 

-  Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện dòng tính năng ngẫu nhiên.

share facebook
Các tin đã đăng: