Download


YÊU CẦU HỆ THỐNGYÊU CẦU HỆ THỐNG
  CPU RAM HỆ ĐIỀU HÀNH GRAPHIC CARD
TỐI THIỂU Pentium III 550 Mhz 256 MB hoặc cao hơn Win9X hoặc cao hơn Yêu cầu Card đồ họa 3D
( DirecX 8.1 hoặc cao hơn)
ĐỀ NGHỊ Pentium 4 1.8 Mhz
hoặc cao hơn
512 MB hoặc cao hơn WinXP Yêu cầu Card đồ họa 3D
( DirecX 8.1 hoặc cao hơn)
 
 


KHU VỰC MÁY CHỦ
Bản Full
      DOWNLOAD
Download MU EX801 FullCÔNG CỤ HỖ TRỢCÔNG CỤ HỖ TRỢ